fbpx

Hà Bình phân phối các sản phẩm tôn Liên doanh khu vực phía Bắc. Các sản phẩm: tôn cuộn, tôn 11 sóng, tôn 6 sóng thường và tôn xốp bạc hoa.

TÔN LIÊN DOANH

0971.884.888- 0985.581.167
0971884888