fbpx

Các loại thép đặc, thép tròn, thép vuông, thanh ray…

THÉP ĐẶC - THÉP TẤM

0971.884.888- 0985.581.167
0971884888